โปรแกรมรับประกันค่าเช่า - การลงทุนที่ปราศจากความกังวล

โปรแกรมรับประกันค่าเช่า – การลงทุนที่ปราศจากความกังวล

โปรแกรมรับประกันค่าเช่า – การลงทุนที่ปราศจากความกังวล - 1

บริษัทภูเก็ต9 นำเสนอ “โปรแกรมรับประกันค่าเช่า” ให้กับผู้ซื้อและเจ้าของที่ต้องการจะให้เช่าทรัพย์สินของตน โปรแกรมนี้จะให้ผู้ซื้อและเจ้าของได้รับโอกาสในการลงทุนที่ไม่ต้องเป็นกังวล ซึ่งระหว่างช่วงระยะเวลาของสัญญาโปรแกรมรับประกันค่าเช่าค่าเช่านี้ บริษัทจะเป็นผู้ดูแลเรื่องการตลาดและการเช่าบ้าน และให้บริการที่จำเป็นทั้งหมดกับผู้เช่า เช่นการเช็คอิน/เช็คเอาท์ การโอน การทำความสะอาด การเปลี่ยนผ้าปูที่นอน  และการดูแลสระว่ายน้ำและสวน และยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและความเสียหายจากผู้เช่า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าเคเบิลทีวี และค่าอินเทอร์เน็ต และค่าพื้นที่ส่วนกลางเพื่องานด้านการรักษาความปลอดภัย การเก็บขยะ เป็นต้น

เจ้าของบ้านจะได้รับรายได้ไม่ว่าจะมีผู้เช่าบ้านหรือไม่ก็ตาม นอกจากนี้ เจ้าของจะยังได้รับข้อเสนอในการพักอาศัยฟรีในบ้านของตนหรือบ้านที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในช่วงโลว์ซีซั่นเป็นสัปดาห์อีกด้วย (ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม)

เจ้าของบ้านจะได้รับกำไรสุทธิ 6% (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ต่อปีเป็นระยะเวลาถึง 7 ปี

โปรแกรมรับประกันค่าเช่าทำงานอย่างไร?

  • โปรแกรมค่าเช่าที่นำเสนอให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกรายที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภูเก็ต9
  • มักจะมีการเซ็นสัญญาเช่าภายใน 2-4 เดือนหลังจากที่บ้านก่อสร้างและจดทะเบียนเสร็จสิ้น
  • ระยะเวลามาตรฐานของสัญญาคือตั้งแต่ 3 ถึง 7 ปี และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นๆด้วย
  • เจ้าของจะได้รับกำไรสุทธิ 6% ต่อปี โดยที่จำนวนที่ชำระจะคำนวณจากราคาขาย
  • บริษัทจัดการจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอื่นๆของบ้าน*ในระหว่างระยะเวลาของสัญญาเช่า
  • บริษัทจะชำระเงินล่วงหน้าให้กับเจ้าของเป็นจำนวน 4 ครั้งต่อปีในทุกๆ 3 เดือน
  • เจ้าของจะได้รับข้อเสนอในการเข้าพักฟรีหรือให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนของตนเข้าพักฟรีในระหว่างช่วง “โลว์” ซีซั่นเป็นสัปดาห์

* ผู้เช่าเป็นผู้ชำระค่าไฟฟ้าและน้ำประปา รวมถึงค่าเสียหายและปัญหาอื่นๆ เจ้าของบ้านควรที่จะทำประกันภัย

กรุณาเข้าชมหน้าเพจโครงการราไวย์ วีไอพี วิลล่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและสิ่งอำนวยความสะดวก หรือเยี่ยมชมสำนักงานขายของเราสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมรับประกันค่าเช่าและทรัพย์สิน

สามารถขอรายการราคาบ้านพักตากอากาศและข้อมูลเกี่ยวกับบ้านพักตากอากาศที่มีที่โครงการราไวย์ วีไอพี วิลล่าได้ที่อีเมล์: office@phuket9.com

Posted by on

Leave a Reply

office@phuket9.com
CONTACT US NOW
We reply for inquiries within 1 hour during working time.
It might take longer on Sundays.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Rawai VIP Villas
PRICELIST INQUIRY
Fill your Name and E-Mail please, we will send you availability and price list within 1 hour on working days.
It might take longer on Sundays
Your message has been sent. Thank you.
Please check your SPAM directory for replies from ***@phuket9.com
reservations@phuket9.com
RENTAL INQUIRY
We reply for inquiries within 1 hour during working time.
It might take longer on Sundays.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
VIP KATA Condominium
PRICELIST INQUIRY
You will get price list and Guaranteed Rental Income calculations. Please you may ask any questions about the project, we will reply within 24 hours.
Your message has been sent. Thank you.
Please check your SPAM directory for replies from ***@phuket9.com
office@phuket9.com
НАПИШИТЕ СООБЩЕНИЕ
В рабочее время мы отвечаем в течение часа.
На выходные может быть немного дольше.
Спасибо, мы отправили вам подвтерждение. Пожалуйста, проверьте свой ящик, если не нашли ответ, загляните в СПАМ.
reservations@phuket9.com
ЗАПРОС НА АРЕНДУ
В рабочее время мы отвечаем в течение часа.
На выходные может быть немного дольше.
Спасибо, мы отправили вам подвтерждение. Пожалуйста, проверьте свой ящик, если не нашли ответ, загляните в СПАМ.
Раваи ВИП Виллас
ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮ
В рабочее время мы отвечаем в течение часа.
На выходные может быть немного дольше.
Спасибо, мы отправили вам подвтерждение. Пожалуйста, проверьте свой ящик, если не нашли ответ, загляните в СПАМ.
ВИП КАТА Кондоминиум
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙСЛИСТ
Актуальный прайс лист и информация о доходности проекта. Вы можете задать вопросы относительно покупки. Ответим в течение суток.
Спасибо, мы отправили вам подвтерждение. Пожалуйста, проверьте свой ящик, если не нашли ответ, загляните в СПАМ.
Раваи ВИП Виллас
ЗАПРОС НА АРЕНДУ
В рабочее время мы отвечаем в течение часа.
На выходные может быть немного дольше.
Спасибо, мы отправили вам подвтерждение. Пожалуйста, проверьте свой ящик, если не нашли ответ, загляните в СПАМ.
Прайвет Лагун Виллас
ЗАПРОС НА АРЕНДУ
В рабочее время мы отвечаем в течение часа.
На выходные может быть немного дольше.
Спасибо, мы отправили вам подвтерждение. Пожалуйста, проверьте свой ящик, если не нашли ответ, загляните в СПАМ.
Апартаменты НН Хаус
ЗАПРОС НА АРЕНДУ
В рабочее время мы отвечаем в течение часа.
На выходные может быть немного дольше.
Спасибо, мы отправили вам подвтерждение. Пожалуйста, проверьте свой ящик, если не нашли ответ, загляните в СПАМ.
Rawai VIP VIllas
RENTAL INQUIRY
We reply for inquiries within 1 hour during working time.
It might take longer on Sundays.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Phuket Private Lagoon
RENTAL INQUIRY
We reply for inquiries within 1 hour during working time.
It might take longer on Sundays.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
NN House Kata Apartments
RENTAL INQUIRY
We reply for inquiries within 1 hour during working time.
It might take longer on Sundays.
Thank You. We will contact you as soon as possible.